دسته بندی محصولات

DDK يك شركت تامين و توزيع كننده مواد ترميمي دندان از يكي از شركت هاي نو آور توليدي جهان در انگلستان براي بازار صنعت دندانپزشكي ايران هست.

هدف اصلی شرکت بالا بردن مستمر  سطح  خدمات  رسانی  با  بکار گیری  ایده های نوین ، تکـنیک های جدید و نو آوری است.

اصول پایه

  • خدمات رسانی
  • کیفیت
  • قابلیت اعتماد
  • تعهد

محصولات

DDK يك شركت تامين و توزيع كننده مواد ترميمي دندان از يكي از شركت هاي نو آور توليدي جهان در انگلستان براي بازار صنعت دندانپزشكي ايران هست.

هدف اصلی شرکت بالا بردن مستمر  سطح  خدمات  رسانی  با  بکار گیری  ایده های نوین ، تکـنیک های جدید و نو آوری است.

اصول پایه

  • خدمات رسانی
  • کیفیت
  • قابلیت اعتماد
  • تعهد

فهرست