قوانین و مقررات

کسب و کار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه ها، مراکز درمانی ، مراکز بهداشت ، کلینیک‌ها، دندانپزشکان گرامی ، دانشکده های دندانپزشکی و موارد مرتبط انجام میشود