دیبا درمان کاویان ( DDK ) یک شرکت تامین و توزیع کننده مواد ترمیمی و پرکننده های دندان پزشکی از شرکت های برتر تولیدی جهان در بازار دندان پزشکی
ایران است . هدف اصلی شرکت بالا بردن مستمر  سطح  خدمات  رسانی  با  بکار گیری  ایده های نوین ، تکـنیک های جدید و نو آوری است.

اصول پایه DDK

  • خدمات رسانی
  • کیفیت
  • قابلیت اعتماد
  • تعهد

شرکت DDK با هدف تولید , تهیه و توزیع محصولات با کیفیت دندان پزشکی تاسیس گردیده است. در همین راستا فعالیت شرکت بر اساس حرفه ای گری و مشتری مداری بنا نهاده شده است. شرکت DDK برای اطمینان از بیشترین اثر بخشی مخارج ،از شبکه قوی توزیع برای رساندن محصولات دندان پزشکی بهره مند است .این شرکت محصولات دندانپزشکی را مستقیما از معروفترین تهیه و تولیدکنندگان دسته اول دنیا به دست مصرف کنندگان می رساند. این شرکت همچنین از شیوه بازاریابی رودررو،تجارت الکترونیکی و دیگر توانمندیهای بازاریابی مانند کاتالوگ و سیستم سفارش الکترونیکی بهره مند می باشد.

مزایای رقابتی DDK

  • امکان بهره گیری از زنجیره عرضه جهانی
  • ایده های جدید در کاهش مخارج
  • شبکه توزیع قابل اعتماد
  • قیمت های غیر قابل رقابت
  • بهترین طرز کار
فهرست