فرصت شغلی

ما بر این باوریم که کارکنان هر شرکت کلید موفقیت هر سازمانی می باشند. در شرکت DDK هر یک  از  کارکنان به عنوان شریک تجاری استراتژیک شرکت تلقی می شوند. ما برای بهبود گسترش مستمر، همواره به ایده های نوین و خلاقانه احتیاج داریم تا بتوانیم در موارد راه بردی تصمیم گیری کرده و فرصت های بالقوه رشد را پیدا کنیم . چنانچه  شما در زمینه های زیر مهارت دارید  و به دنبال  کار کردن در یک محیط پویا هستید لطفا” مشخصات  خود را به پست الکترونیکی شرکت و یا صندوق پستی شماره ۵۵۸۳-۱۴۱۵۵ بفرستید.

  • پژوهش و تحقیقات
  • بازار یابی
  • مدیریت فروش در زمینه های رقابت و مشتری مداری
  • مدیریت مالی
  • فناوری اطلاعات ( IT )