فرم رضایتمندی مشتریان

    مشتری گرامی : با سپاس از انتخاب شما ، فرم پیش رو به منظور سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه محصولات و خدمات شرکت دیبا درمان کاویان طراحی گردیده است . پاسخ صادقانه و دقیق شما منجر به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود این شرکت در حوزه مشتریان شده و ما را در ارتقای سطح رضایت مشتریان یاری خواهد نمود .
    مشتری گرامی لطفا میزان رضایت خود را از مولفه های زیر در ستون های مرتبط درج نمایید .