Solaloy Super 68

سولالوی سوپر ۶۸ – ۵۰ عدد کپسول

کپسول های آمالگام سولالوی سوپر ۶۸، آلیاژ آمالگام برتر با سابقه ی طولانی در استاندارد عالی است. تخمین زده می شود که در طول سال ها تقریباً ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ترمیم با استفاده از این آلیاژ انجام شده است. سولالوی سوپر ۶۸ حدود ۲۰سال خدمات عالی ارائه می دهد. این آلیاژ دارای ذرات تراش خورده با اندازه های بسیار متناسب، جریان زیاد و عاری از آلودگی است.
متشکل از: ۶۸.۴% نقره ، ۲۶.۳% مس ، ۴.۷% قلع، %۶.۰روی

از : 650,000 تومان

Solaloy

سولالوی

پودر آمالگام سولالوی عاری از گاما ll و زینک، دارای ذرات شکسته و کروی شکل، دارای فاز پراکنده و آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی است.
سولالوی ورد کلس دارای سازگاری حاشیه ای عالی است و به ترمیم اجازه می دهد آزادانه و روان به انسداد دندان برسد. این ماده ترمیمی دارای استاتیک روانی بسیار پایین و مقاومت اولیه بالایی است، بنابراین می تواند بدون ایجاد شکستگی، حاشیه های قوی ایجاد کرده و در طی چند ساعت اول ترمیم، خطر شکستگی را کاهش دهد.
متشکل از: ۴۵% نقره ، ۲۴% مس ، ۳۱% قلع

تماس بگیرید

Solaloy Super 68

سولالوی سوپر ۶۸

پودر آمالگام سولالوی سوپر ۶۸، آلیاژ آمالگام برتر با سابقه ی طولانی در استاندارد عالی است. تخمین زده می شود که در طول سال ها تقریباً ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ترمیم با استفاده از این آلیاژ انجام شده است. سولالوی سوپر ۶۸ حدود ۲۰سال خدمات عالی ارائه می دهد. این آلیاژ دارای ذرات تراش خورده با اندازه های بسیار متناسب، جریان زیاد و عاری از آلودگی است. ذرات ریزگرد مانند، که باعث جریان زیاد و تغییر در تنظیم انبساط می شوند، از بین رفته اند.
متشکل از: ۶۸.۴% نقره ، ۲۶.۳% مس ، ۴.۷% قلع، %۶.۰ روی

تماس بگیرید
فهرست
X