آریستالوی ۲۱

تماس بگیرید

آریستالوی ۲۱

آمالگام دندانپزشکی ، ۴۵% نقره ، ۲۴% مس ، ۳۱% قلع ، محتوی ذرات شکسته و کروی شکل عاری ازعنصر روی
ساخت انگلستان

دارای بسته بندی ۵۰ گرمی

توضیحات

آریستالوی ۲۱

آمالگام دندانپزشکی ، ۴۵% نقره ، ۲۴% مس ، ۳۱% قلع ، محتوی ذرات شکسته و کروی شکل عاری ازعنصر روی
ساخت انگلستان

دارای بسته بندی ۵۰ گرمی

لطفا برای نمایش کاتالوگ از لینک زیر استفاده کنید

Aristaloy 21 POWDER FA