سولا اچ – ۲ میلی لیتر

1,500,000 ریال

سولا اچ – ۲ میلی لیتر

ژل اسید فسریک 37/5% مناسب برای عاج و مینای دندان و قابل استفاده در دنتین و انامل و همچنین برای بهره وری حداکثر اچ طراحی شده است.- ساخت انگلستان
دسته:

توضیحات

سولا اچ – ۲ میلی لیتر

ژل اسید فسریک 37/5% مناسب برای عاج و مینای دندان و قابل استفاده در دنتین و انامل و همچنین برای بهره وری حداکثر اچ طراحی شده است.- ساخت انگلستان