نمایش دادن همه 3 نتیجه

آمالگام کپسولی

در حوزه مواد مصرفی دندانپزشکی که برای انواع خدمات دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند می توان به آمالگام کپسولی اشاره کرد که از
(نقره 45 %) (مس 24%) و (قلع 31% )تشکیل شده است و برای پر کردن و ترمیم نمودن دندان بکار برده می شود .
برای پر کردن و ترمیم نمودن دندان ها بکار برده می شود . آمالگام کپسولی عرضه شده توسط شرکت دیبا درمان کاویان شامل :
1 .آمالگام دیبالوی
2 .آمالگام سواللوی
3 .آمالگام سولالوی سوپر 68
می باشد از جمله ویژگی های آمالگام های کپسولی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مقاومت در برابر فشار و سایش
بدون زینک
حاوی ذرات کروی و تراشیده
ضریب خزش استاتیکی بسیار کم
استحکام اولیه و نهایی بسیار باال
بدون نیاز به پولیش
سهولت در متراکم شدن
و قابل استفاده در انواع آمالگاماتورهای پر سرعت
در خصوص نحوه بسته بندی آمالگام های کپسولی شرکت دیبا درمان کاویان الزم به ذکر است که ؛ هر سه نوع آمالگام کپسولی ( آمالگام دیبالوی و آمالگام سواللوی و آمالگام سواللوی 68 ) شرکت دیبا درمان کاویان در سه نوع یک واحدی ، دو واحدی و سه واحدی در قوطی های پالستیکی که حاوی 50 عدد کپسول می باشد به بازار عرضه می گردد.