درباره دیبا درمان کاویان

شرکت دیبا درمان کاویان  با هدف تولید , تهیه و توزیع محصولات با کیفیت دندان پزشکی تاسیس گردیده است. در همین راستا فعالیت شرکت بر اساس حرفه ای گری و مشتری مداری بنا نهاده شده است. شرکت DDK برای اطمینان از بیشترین اثر بخشی مخارج ،از شبکه قوی توزیع برای رساندن محصولات دندان پزشکی بهره مند است .این شرکت محصولات دندانپزشکی را مستقیما از معروفترین تهیه و تولیدکنندگان دسته اول دنیا به دست مصرف کنندگان می رساند. این شرکت همچنین از شیوه بازاریابی رودررو ، تجارت الکترونیکی و دیگر توانمندیهای بازاریابی مانند کاتالوگ و سیستم سفارش الکترونیکی بهره مند می باشد.

اصول شرکت دیبا درمان کاویان

 • خدمات رسانی
 • کیفیت
 • قابلیت اعتماد
 • تعهد

مزایای رقابتی :

 • امکان بهره گیری از زنجیره عرضه جهانی
 • ایده های جدید در کاهش مخارج
 • شبکه توزیع قابل اعتماد
 • قیمت های بسیار رقابتی
 • بهترین طرز کار
   
اعتماد

اعتماد

خدمات

خدمات

کیفیت

کیفیت

تعهد

تعهد