نمایش یک نتیجه

اسید اچ چیست ؟

اسید اچ چیست و چه کاربردی دارد ؟
سولا اچ یک محلول یا ژل اسید فسفریک 37 درصد است که جهت استفاده در عاج و مینای دندان طراحی شده است .
در خصوص نحوه ی کاربرد اسید اچ می توان چنین عنوان کرد که ؛ سطوحی از دندان که قرار است کامپوزیت روی آنها قرار گیرد
و به آن بچسبد ، ابتدا در تماس با یک ماده ی اسیدی با غلظت خاص ، معمولا اسید فسفریک (%37) به مدت معینی قرار می گیرند که این فرآیند اچینگ نامیده می شود . در طی این فرآیند در واقع اسید با حل کردن مقدار بسیار جزئی و کنترل شده از
بافت دندانی، باعث ایجاد تخلخل های بسیار ریز (در ابعاد میکرونی) در سطح دندان می شود که مواد کامپوزیتی از طریق نفوذ به درون این
تخلخل های سطح مینا و عاج، به دندان می چسبند.
از ویژگی اچینگ میتوان به ؛
چسب ایلنه ها ، بریج ها ، بریج های چسبانده ، کانال ریشه ، بدون نشتی و قوام بالا
پاک نمودن آلودگی های سطحی که از اسید اچ استفاده شده است و مرطوب ماندن مینا دندان اشاره کرد .
بسته بندی سولا اچ عرضه شده توسط شرکت دیبا درمان کاویان به این صورت است که ؛ سوال اچ به شکل سرنگ 2 میلی لیتری به بازار عرضه می گردد.
لازم به ذکر است در هنگام استفاده از اچینگ به موارد زیر توجه شود ؛
استفاده از اچینگ برای کودکان یا افراد میان سال ممکن است دشوار باشد یا احتمالا غیر ممکن باشد.
سولا اچ به رطوبت حساس است و قبل از استفاده باید سطح تمیز باشد.